Kadra

Maria Kajtek

Ukończyłam Akademię świętokrzyską na kierunku PEDAGOGIKA w zakresie pedagogiki ogólnej ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna z podstawami logopedii szkolnej. Swoje kwalifikacje uzupełniałam na Studiach podyplomowych Aś na Wydziale Pedagogicznym i Nauk o Zdrowiu w zakresie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Interwencji Kryzysowej. Podczas 27-letniej pracy z dziećmi, uczestniczyłam w licznych konferencjach, naradach poruszających tematykę pedagogiczno-wychowawczą. Na przestrzeni lat pracy zdobywałam kolejne stopnie awansu zawodowego - osiągając "stopień nauczyciela dyplomowanego". W pracy pedagogicznej kieruję się przede wszystkim maksymą:
"Wszechstronny rozwój i dobro dziecka najważniejszym celem pracy pedagogiczno-wychowawczej."

 

 

 

Katarzyna Królikowska-Dziadowicz

 

Ukończyłam Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z językiem angielskim. Swoją edukację uzupełniłam studiami podyplomowymi z Logopedii Ogólnej na tym samym Uniwersytecie. Jest to dziedzina, która mnie w szczególności pasjonuje, więc staram się ją zagłębiać, aby móc jak najskuteczniej pomagać dzieciom w przełamywaniu barier. Od zawsze moim marzeniem była praca z dziećmi. Obecnie doskonale się w tym spełniam i odnajduję. 

 

 

 

Monika Wąsik 

Ukończyłam Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku PEDAGOGIKA ze specjalnością Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ponadto swoje kwalifikacje uzupełniłam poprzez studia podyplomowe na kierunku LOGOPEDIA OGÓLNA. Jestem początkującym nauczycielem, stąd też każdy dzień spędzony z dziećmi jest dla mnie„sprawdzianem” moich umiejętności, ale jednocześnie motywacją do dalszej, intensywnej pracy. Praca z dzieciakami daje mi ogrom satysfakcji, a najpiękniejszym potwierdzeniem tego, jest zainteresowanie i uśmiech na ich twarzach. Chciałabym być nauczycielem konstruktywistycznym, uwrażliwionym na potrzeby oraz możliwości rozwojowe dzieci, zapewniającym dzieciom możliwość prawidłowego, wszechstronnego rozwoju ich osobowości, na tle zmieniających się wymagań edukacyjnych.

 

 

 

Aneta Kasprzyk

 

 

Praca nauczyciela jest dla mnie nie tylko zawodem ale także pasją. Posiadam pełne kwalifikacje. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna w Rzeszowie. Z dziećmi pracuje około 12 lat. Od dwóch lat jestem związana z Przedszkolem „Akademia Kreatywności”. W swojej pracy z dziećmi staram się wykorzystać wszystkie swoje uzdolnienia, zamiłowania oraz wiedzę nabytą podczas studiów i przekazywać je swoim wychowankom. Ciągle doskonale swój warsztat pracy poprzez zdobywanie doświadczenia i wiedzy. W przedszkolu jestem wychowawcą grupy „Pszczółek”. Staram się dbać o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale przede wszystkim dostrzegać i zaspakajać ich potrzeby emocjonalne. Nie ma nic cenniejszego niż radość moich podopiecznych dlatego moim celem jest stworzenie atmosfery pełnej ciepła, radości, otwartości i poczucia bezpieczeństwa. W wolnych chwilach lubię słuchać muzyki i chodzić na fitness.

 

 

Kontakt

 • Adres: 
  25-526 Kielce
  ul. Okrzei 47/51
  parter, wejście od podwórza
  Recepcja II p tel. 41 34 444 33
  lub tel. kom. 604 797 370
  czynna pon - sob, godz. 11 - 20

 • Godziny pracy: 
  Kreatywne przedszkole - 6.30 - 16.30
  Kluby popołudniowe - 17 - 19

Facebook

Stosujemy politykę informacyjną dotyczącą danych osobowych oraz używamy ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Zgadzam się