Rodzaje klubów dla dzieci

Klub adaptacyjny

Małe dzieci są niezwykle zainteresowane otaczającym je światem i jednocześnie posiadają wielki potencjał intelektualny, dlatego nasz autorski program został stworzony tak, żeby rozbudzić ich ciekawość, poszerzyć horyzonty, powiększyć zasób słownictwa i rozwinąć umiejętność logicznego myślenia.

Tworząc przyjazną atmosferę chcemy zapewnić dzieciom wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

Dodatkowym celem Klubu Adaptacyjnego jest umożliwienie "łagodnego" startu w grupie rówieśniczej oraz bezbolesnego rozstania się z rodzicami.

Zajęcia dla dzieci od 2,5 - 4 lat.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia we czwartek w godz. 17.00 - 19.00.

Aktywny rodzic

Aktywny Rodzic to zajęcia wszechstronnie stymulujące rozwój małych dzieci. Każde spotkanie zawiera stałe elementy (powitanie, czas na zabawę dowolną, pożegnanie), które zapewniają dziecku poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa. Jednocześnie za każdym razem planujemy inne zabawy, angażujące różne rodzaje aktywności dziecka. Całe zajęcia prowadzone są w ten sposób, by to rodzic był przewodnikiem swojego dziecka. Trenerzy Akademii koordynują zajęcia, podają materiały, podpowiadają, instruują.

Z naszych doświadczeń wynika, że jest to radosny i twórczy czas zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. To czas powstawania pierwszych "dzieł" plastycznych i instrumentalnych z wykorzystaniem prostych metod możliwych do zastosowania w domu (przy odrobinie cierpliwości?. Poznajemy krótkie piosenki i rymowanki. Dzieci zaczynają uczyć się reguł społecznych: czekania na swoją kolej, dzielenia się zabawkami.

Aktywny Rodzic to również dobry czas dla rodziców. Na własnej skórze mogą oni wypróbować wiele pomysłów na zabawę z dzieckiem i wybrać coś dla siebie. Dodatkowo obecność innych rodziców, mających dzieci w podobnym wieku, pozwala na wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie nowych znajomości.

Planując zajęcia wykorzystujemy elementy:

- pedagogiki zabawy;

- "Zabaw fundamentalnych";

- Metody Ruchu Rozwijającego;

- zabaw paluszkowych;

Na zajęcia zapraszamy Rodziców z Maluszkami w wieku 18 miesięcy do 2,5 lat we wtorek w godz. 17.00 - 18.30.

Prosimy zadbać o wygodny strój i obuwie na zmianę. 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Mały tancerz

Akademia Kreatywności zachęca do wstąpienia do Klubu Małego Tancerza i wzięcia udziału w zajęciach tanecznych z elementami baletu. Taniec jest doskonałym sposobem na rozładowywanie energii Malców, pomaga też w pokonywaniu dziecięcej nieśmiałości.

Cel zajęć:

- stymulowanie oraz rozwój sprawności fizycznej, korygowanie wad i niedociągnięć fizycznych

- rozwijanie gracji, ładnego poruszania się, płynności ruchów, zręczności, wdzięku

- nauka tańca poprzez stosowanie elementów z baletu klasycznego, tańca towarzyskiego i innych.

- rozwój społeczny poprzez pracę w grupie

W Akademii wprowadzamy małych tancerzy w świat piękna i zachęcamy je do inwencji twórczej. Dzięki zabawie z muzyką maluchy uwrażliwiają się na sztukę i chętniej wyrażają swoje emocje.

 

* Mały Tancerz zabawa z tańcem - środa od godz. 16.30.

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 - 6 lat

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Mały gaduła

Klub Małego Gaduły to zajęcia, których celem jest rozwój poprawnej wymowy u dzieci w wieku od lat 4 do 7 . Jeżeli dziecko w wieku 4 lat nie wymawia l, s, z, c, dz , ś, ć, ź, dź, a w wieku 5 lat kłopot sprawia mu sz, cz, rz, dż, r to zapraszamy do kluby Małego Gaduły, gdzie poprzez zabawę będziemy doskonalić wymowę dzieciaków. Celem zajęć jest również to, żeby spotkania nie kojarzyły się z kolejną wizytą u specjalisty, a jednocześnie uczyły poprawnej wymowy. Zajęcia prowadzi dyplomowany neurologopeda z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Zajęcia obejmują:

- badanie logopedyczne,

- terapię zaburzonych głosek,

- instruktarz dla rodzica.

Zajęcia dostosowane są dla indywidualnych potrzeb dziecka. Zapewniamy potrzebny sprzęt, fachową pomoc oraz materiały do pracy z dzieckiem w domu.

Zajęcia logopedyczne w Klubie małego gaduły to nie tylko poprawianie nieprawidłowej artykulacji (wymowy), ale także wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i motywacyjnego dziecka. Zajęcia te nie będą jedynie ćwiczeniami skierowanymi na wywołanie prawidłowej głoski/głosek, bowiem bez umiejętności identyfikowania, różnicowania, klasyfikowania, dokonywania kategoryzacji nie jest możliwe przyswojenie przez dziecko jakiegokolwiek systemu.

Potoczne myślenie na temat posługiwania się językiem, sprawia, że wydaje nam się, iż każdy ma wystarczające kompetencje by go opanować. Rodzice często bagatelizują problem twierdząc, że dziecko z tego wyrośnie. Pogląd ten utwierdzają pediatrzy podczas badań profilaktycznych i bilansowych. Tymczasem dzieci 6 letnie będą musiały przystąpić do nauki czytania i pisania, a nieukształtowany w pełni system językowy może w znacznym stopniu zaburzyć proces przyswajania języka w jego formie pisanej i wpłynąć na przebieg nauki szkolnej. Należy pamiętać, ze skuteczność oddziaływań terapeutycznych jest tym większa, im wcześniej się je zaczyna. Działania zapobiegawcze trwają krócej niż zabiegi korekcyjne.

W Klubie Małego Gaduły pokażemy dzieciom i rodzicom, jak sprawnie i ciekawie można nabywać nowe umiejętności językowe, które pozwolą nam na komunikowanie się z otoczeniem.

Na zajęcia zapraszamy w poniedziałek od godziny 17:00.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Mały Baby Junior

Zabawa jest królestwem dziecka”(D. Chapman, Weston) Wchodząc w ich świat możemy stymulować ich rozwój. Na zajęciach wykorzystujemy ruch zabawę i aktywne poznawanie otoczenia jako podstawę rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka. Program spotkań jest ułożony tak by wspólna zabawa dziecka z rodzicem : - pogłębiała ich relację, rozwijała zaufanie i bezwarunkową miłość - rozwijała myślenie przestrzenne, świadomość czasu, sekwencyjność, - aktywizowała zmysły i wprowadzają integrację sensoryczną oraz świadomość ciała - uczyła kreatywności i pokonywania trudnych sytuacji - rozwijała umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz z trudnymi emocjami - kształtowała postawy i charakter - usprawniała komunikacje i kompetencje społeczne.

Celem zajęć jest aby ćwiczenia proponowane na spotkaniu stały się punktem wyjścia do wspólnej rodzinnej zabawy.

Klub jest dla dzieci od 12 do 18 miesięcy. Czas trwania 1 godzina.

Na zajęcia zapraszamy we środy od godziny 17:00 - 18.00.

 Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

 

 

Kontakt

 • Adres: 
  25-526 Kielce
  ul. Okrzei 47/51
  parter, wejście od podwórza
  Recepcja II p tel. 41 34 444 33
  lub tel. kom. 604 797 370
  czynna pon - sob, godz. 11 - 20

 • Godziny pracy: 
  Kreatywne przedszkole - 6.30 - 16.30
  Kluby popołudniowe - 17 - 19

Facebook

Stosujemy politykę informacyjną dotyczącą danych osobowych oraz używamy ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Zgadzam się